ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

NAIH-110203/2016.

 A Vásárló a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait a Diagpro Home Kft , valamint a Diagpro Home Kft-nek a meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat, raktár) a megrendelés teljesítésére, információk átadása céljából, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

Diagpro Home Kft számítógépes rendszereiben elektronikusan tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé.  A(z) (személyes) adatok Diagpro Home Kft  rendelkezésére bocsátása önkéntes. A Vásárló bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt (személyes) adatairól tájékoztatást kérni. A Vásárló bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását. Diagpro Home Kft a  Vásárló által megadott (személyes) adatok valódiságáért felelősséget nem vállal.

A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.